KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA

Friday, October 29, 2010

Bahasa Melayu 1

SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU2.1 Penyelarasan dan Perlaksanaan Ejaan Rumi

Sistem ejaan bahasa Melayu telah bermula pada tahun 1904 dan diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Sistem ejaan tersebut adalah seperti berikut:
(i)                Huruf vokal: a, e, i, o, u
(ii)             Huruf diftong: ai, au, oi
(iii)           Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal
(iv)           Huruf konsonan gabungan: gh, kh, ny, ng, sy


2.1.1 Huruf Vokal

Dalam bahasa Melayu ada enam fonem atau bunyi vokal standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o, u seperti dalam rajah di bawah.

Huruf
Fonem
di depan
di tengah
di belakang
a

e


i

o

u

[a]

[ə]
[e]

[i]

[o]

[u]

sapi

emak
enak

itu

oleh

usang
badi

sena
petak

simpan

kota

tunas
lupa

imperialisme
tauge

sini

pidato

siku

2.1.2 Huruf Konsonan

Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf, seperti rajah di bawah:

Bunyi
Huruf
di depan
di tengah
di belakang
/b/

/c/

/d/

/f/

/g/

/ğ/

/h/

/j/

/k/

/x/

/l/

/m/

/n/

/ŋ/

/ń/

/p/

/q/

/r/

/s/

/ś/

/t/

/v/

/w/

/y/

/z/

b

c

d

f

g

gh

h

j

k

kh

l

m

n

ng

ny

p

q

r

s

sy

t

v

w

y

(i)         z
(ii)      x

bahasa

cakap

dua

fakir

guna

ghaib

hari

jalan

kami

khusus

lekas

maka

nama

ngilu

nyata

pasang

Qur’an

raih

sampai

syarat

tali

vitamin

wanita

yang

zaman
xenon
sebut

kaca

ada

tafsir

tiga

maghrib

saham

manja

paksa

akhir

alas

kami

anak

angin

hanya

apa

wuquf

bara

asli

isytihar

mata

universiti

hawa

payung

lazat
-
adab

Mac

abad

maaf

beg

mubaligh

tuah

kolej

katak

tarikh

kesal

diam

daun

pening

-

siap

buraq

putar

lemas

Quraisy

rapat

-

-

-

lafaz
-


2.1.3 Huruf Diftong

Dalam bahasa Melayu ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh gabungan dua huruf seperti dalam rajah di bawah:

Bunyi
Huruf
di depan
di tengah
di belakang
/ai/


/au/


/oi/
ai


au


oi
aising


aurat
auditorium

oidium
ghairah
trailer

saudara


boikot
pandai


harimau


amboi2.2 Sistem Keselarasan Huruf Vokal

Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan di antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup.
2.2.1 Pola Keselarasan Huruf Vokal

(i)                Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar.
(ii)             Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.
(iii)           Bagi kata yang mengandungi suku kata lebih daripada dua, yang terlibat dengna sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata terakhir sahaja.

Terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu, iaitu:

Bil.
Suku kata praakhir
Suku kata Akhir Tertutup
Contoh Penggunaan
1.
a
a
asal          talak        halaman
2.
a
i
   alih           tarik        parit
3.
a
u
  asuh          datuk       baruh
4.
e (pepet)
a
  emas         kelam      selam
5.
e (pepet)
i
  betik          ketil        lebih
6.
e (pepet)
u
  belut          telur       perut
7.
e (taling)
a
  elak          dewan     perang
8.
e (taling)
e (taling)
  belek        gelek       leceh
9.
e (taling)
o
  elok          belok      telor
10.
i
a
  bilah         kilang     selinap
11.
i
i
  intip          pilih        sisih
12.
i
u
  pikul         ribut        tidur
13.
o
a
  otak          borang    sekolah
14.
o
e (taling)
  oleh          boleh       celoteh
15.
o
o
  obor          borong    kelompok
16.
u
a
  ulat           bulat        ketupat
17.
u
i
  ulit            kulit         putih
18.
u
u
 untuk         buluh       seluruh


2.2.2 Kekecualian Keseluruhan Huruf Vokal

Kekecualian keselarasan vokal berlaku pada kata-kata asing, khususnya bahasa-bahasa di Nusantara dan bahasa Inggeris. Prinsip kekecualian vokal sama dengan prinsip keselarasan huruf vokal. Pola-pola kekecualian yang dimaksudkan adalah seperti berikut:
Bil
Pola
Vokal
Contoh Bahasa Nusantara
Contoh Bahasa Inggeris
1.
a-e taling
aneh        kaget    pamer
kabaret        panel
2.
a-o
calon       lapor    perabot
atom           faktor
3.
e pepet – e taling
gembleng

4.
e pepet – o
bendok    jempol
gabenor      interkom
5.
i-e taling
imlek
simen          tiket
6.
i-o
ijon          pilon
diftong        transistor
7.
u-e taling
tulen        ulet
subjek         dokumen
8.
u-o
bunglon   lelucon
kupon         konduktor
9.
a-e pepet
pakem
teater
10.
e taling

hipotesis      objektif
11.
e taling-u

petroleum    spektrum
12.
e pepet – e pepet
demdem  pepet

13.
i-e pepet
iseng
artikel          filem
14.
o-i

fosil             hipokrit
15.
o-u

bonus          forum
16.
u-e pepet
lumer
skuter
17.
e taling – e pepet

meter
18.
o-e pepet

Oktober2.3 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil


2.3.1 Nama Khas

Huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan, syarikat, jabatan, jalan, taman perumahan dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. Contohnya:
          Persatuan Linguistik Malaysia (PLM)
          Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
          Akhlak Mulia Masyarakat Jaya
          Jalan Maharajalela
          Taman Tun Dr. Ismail2.3.2 Kata Sendi dan Kata Hubung

Huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang, di, ke, dan, atas, dan lain-lain pada tajuk ditulis dengan huruf kecil. Contohnya:
          Dewan Bahasa dan Pustaka
          Sejarah Ekonomi dan Politik di Malaysia
          Diari dan Kalendar untuk Kakitangan Jabatan
          (tajuk surat / memo)2.4 Penggunaan Tanda Baca


2.4.1 Tanda Titik atau Noktah

Singkatan bagi gelaran, jawatan pangkat dan sisipan ditulis menggunakan titik. Contohnya:
          Dr. (Doktor)                            Sdr. (Saudara)               En. (Encik)
          Y.A.B. (Yang Amat Berhormat)                          Tn. (Tuan)                     Y.M. (Yang Mulia)         Prof. (Profesor)              Kol. (Kolonel)


2.4.2 Singkatan Umum

Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. Contohnya:
          b.p. (bagi pihak)                      s.k. (salinan kepada)     
          u.p.(untuk perhatian)              m.s. (muka surat)
          dsb. (dan sebagainya)              dll. (dan lain-lain)
          hlm. (halaman)                        spt. (seperti)2.5 Ejaan Nama Tempat / Nama Khas

Pada asasnya, ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri masing-masing.


2.5.1 Dalam Malaysia (Sebelum 1972)

Nama tempat dalam Malaysia yang dibentuk sebelum tahun 1972 dikekalkan dengan ejaan cara lama. Contohnya:
          Cheras        Klang                   Ayer Keroh           Kampong Nyior


2.5.2 Dalam Malaysia (Selepas 1972)

Bagi nama tempat dalam Malaysia yang dibentuk selepas tahun 1972 digalakkan menggunakan ejaan baru. Contohnya:
                             Teluk Intan                    Taman Bukit Cahaya
                             Teluk Air Tawar            Kampung Baharu


2.5.3 Luar Negeri (Melayu)

Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan demikian. Contohnya:
          Perancis                Belanda                Kanada                         
          Japan                             Filipina                 Amerika Syarikat          Republik Rakyat China                             Mesir


2.5.4 Luar Negeri (Antarabangsa)

Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan demikian. Contohnya:
England                New York            Cuba           Bosnia-Herzegovina


2.6 Ejaan Nama Orang

Ejaan nama orang menurut kehendak individu itu sendiri. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. Selepas tahun 1972, kita digalakkan menggunakan ejaan baru. Walau bagaimanapun, ejaan nama yang sah adalah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran dan dalam kad pengenalan.


2.7 Penulisan Partikel

Ada empat partikel dalam bahasa Melayu iaitu lah, kah, tah dan pun. Dalam ejaan baku bahasa Melayu, partikel ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya tanpa tanda sempang, seperti contoh yang berikut:
                    adalah                  siapakah               bilatah
                   tolonglah              itukah                            apatah

Ada dua cara menulis partikel pun iaitu:


2.7.1 Ditulis Terpisah

Partikel pun yang bermaksud ‘juga’ ditulis terpisah daripada kata yang ada disampingnya iaitu:
          Apa pun yang dilakukannya tetap mendapat perhatian.
          Rambutnya pun  tidak bersikat.
          Akibat terlalu letih, dia pun tertidur.


2.7.2 Ditulis Serangkai

Ada 13 perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai dengan partikel pun iaitu:
          adapun                 andaipun              biarpun                 kendatipun
          mahupun              sekalipun              walaupun              ataupun
          bagaimanapun      kalaupun              lagipun                 meskipun
          sungguhpun


2.8 Penggunaan di dan ke


2.8.1 Sebagai Kata Sendi

Berfungsi sebagai kata sendi untuk menunjukkan tempat atau arah ditulis terpisah daripada kata nama yang mengikutinya. Contohnya:
          Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma.


2.8.2 Sebagai Kata Imbuhan

Berfungsi sebagai imbuhan ditulis bercantum dengan kata selepasnya. Contohnya:
                   disimpan              kedua                    diawasi                                              kelima-lima            disyorkan             kehendak
                   dipercepat            kesemua                dikenal pasti                                                                            kesudahan2.9 Penulisan Tanda Sempang

Tanda sempang (-) di dalam bahasa Melayu digunakan untuk tujuan-tujuan seperti di bawah:


2.9.1 Menulis Kata Ganda Penuh

Contohnya:
                             Anak-anak                     Pegawai-pegawai                                                  Lambat-lambat              Kerusi-kerusi


2.9.2 Menyambung Suku Kata

Tanda sempang digunakan untuk menyambung suku kata yang dipisahkan oleh penggantian baris seperti:
          ...mereka yang bertang-                     ...mesti bersabar da-
          gungjawab sahaja...                           lam banyak hal...


2.9.3 Perjelaskan Ungkapan

Contohnya: Ber-evolusi dengan ber-revolusi

2.9.4 Merangkaikan Huruf

Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan huruf besar dengan huruf kecil pada kata yang sama seperti:
          Hamba-Mu                    Rahmat-Nya                            KDN-nya
                              Pro-Arab                        Se-Malaysia


2.9.5 Mengaitkan Kata Sendi

Tanda sempang digunakan untuk mengaitkan kata sendi ke dengan angka, seperti:
                    Ke-20                             Ke-100                 Ke-3,000


2.9.6 Merangkaikan Angka

Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran –an seperti:
          Tahun 50-an                            Tahun 60-an                            Tahun 70-an


2.9.7 Menyatakan Hubungan

Tanda sempang digunakan untuk menyatakan hubungan antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau kata istilah seperti:
          Alat pandang-dengar
          Lebuh raya utara - selatan

No comments:

Post a Comment